Studio Marta

Studio Marta bylo v roce 1952 postaveno na základě potřeby Divadlení fakulty mít vlastní scénu, na jejímž utváření se podíleli i někteří tehdejší studenti fakulty jako Vladimír Menšík nebo Alois Hajda. V dnešních dnech divadlo disponuje kapacitou hlediště pro 150 lidí a je možné ho z hlediska jeho provozu nazývat „kamenným divadlem“, má i své stálé zaměstnance. Každoročně se zde odehraje devět až dvanáct premiér a představí se vždy alespoň jeden absolvující ročník studentů herectví. Kromě hrajících studentů nabízí studio Marta příležitost i absolventům jiných ateliérů, jako je režie, dramaturgie, divadelní manažerství a jevištní technologie. Tak dojde k završení spolupráce celé fakulty a vede se přímá linka k výchově studentů v divadelním provozu. Dá se říci, že celý provoz studia Marta je labortoř Divadelní fakulty, která slouží k realizaci kulturně-vzdělávacích projektů. Divadelní scéna fakulty má své stálé předplatitele a návštěvníky z řad širší veřejnosti. V průměru navštíví Divadelní studio Marta 12 000 diváků ročně.